Tady není co ukazovat!
Posuvník s aliasem partner-1 nebyl nalezen.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Konečným cílem projektu REFINE je přispět k dostatečné nabídce atraktivních zdrojů financování investic do energetické účinnosti posílením refinančních programů.

Projekt v tomto procesu určil řadu klíčových skupin zúčastněných stran. V průběhu projektu REFINE budeme s těmito skupinami spolupracovat na zlepšení nástrojů vyvinutých v rámci projektu REFINE.

Mezi tyto skupiny patří: