Logo komunikace Carr s ohraničením

Carr Communications

Dublin, Irsko

Webové stránky: Carr Communications

Role projektu REFINE

Společnost Carr Communications je odpovědná za značku REFINE, za koordinaci komunikace jménem projektu a za zapojení klíčových zúčastněných stran do aktivit projektu.