PREGLED TRGA

Refine je opredelila pomanjkanje privlačnih možnosti financiranja za projekte EES kot glavno oviro za razvoj delujočega, trdnega trga EES v Evropi. V svojih raziskavah bo projekt zagotavljal pregled trga, ki bo v teku, da bi analiziral status trgov storitev refinanciranja po vsej Evropi.

 

Poročilo o oceni trga refinanciranja

To poročilo analizira status trgov storitev refinanciranja v devetih evropskih državah. Poročilo kaže razlike po vsej Evropi: v nekaterih državah so sheme refinanciranja postale standard za poslovanje EES, v drugih državah pa se nobena ne uporablja.

(PDF, 1.303 KB)

Študije primerov o obstoječih instrumentih refinanciranja storitev energetske učinkovitosti

To poročilo izvaja temeljito analizo najboljših praks na področju instrumentov refinanciranja storitev energetske učinkovitosti v štirih partnerskih državah projekta REFINE: Avstriji, Češki republiki, Belgiji in Latviji.

(PDF, 796 KB)

Možnosti shem refinanciranja na evropskem trgu EES

Povzetek predstavlja ključne rezultate tržne raziskave OES, ki je bila izvedena med januarjem in majem 2022 pri ponudnikih EES (ESCO), da bi zbrali svoj (potencialni) interes za prodajo terjatev iz tekočih ali prihodnjih projektov EES. 

(PDF, 802 KB)

Prodaja terjatev zagotavlja financiranje večine projektov EPC v Češki republiki

Prodaja terjatev je najpogostejši način financiranja projektov za energetsko učinkovitost (EPC) v Češki republiki, zaradi česar se razlikuje od drugih držav EU. 

(PDF, 266 KB)