Logotip Inštituta Jozef Stefan z mejo

Institut Jožef Stefan (JSI)

Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Spletna stran: JSI

Center za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan ima strokovno znanje o energetski učinkovitosti, strateškem načrtovanju, analizi razvoja energije, obnovljivih virov energije ter raziskavah in usposabljanju.

Njihov center je ključni akter za razvoj, zbiranje in prenos znanja o učinkovitem upravljanju virov na križišču odjemalcev energije, države, ponudnikov energije, ponudnikov opreme in storitev ter drugih deležnikov zaradi našega celovitega pristopa, vključno z energetskimi, okoljskimi in poslovnimi vidiki porabe in preoblikovanja energije.

Osredotočajo se na strateško načrtovanje energije in podporo oblikovalcev politik, ki je predvsem usmerjena v področja energetske učinkovitosti, RES, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in zmanjševanja onesnaževal zraka.

Vloga projekta REFINE

Vloga JSI v projektu vključuje:

  • Izdelava študije primerov obstoječih instrumentov refinanciranja v Sloveniji in strokovni razgovori
  • Konceptualni razvoj in strukturiranje naložb in storitev,
  • Izvajanje, ustvarjanje učinka in vrednotenje
  • Povezovanje znanja in krepitev zmogljivosti