REFINE pilotprojekti

REFINE projekta darbības laikā tiks veikti vairāki pilotprojekti. Izstrādātie REFINE instrumenti un rīki tiks testēti vairākos energoefektivitātes projektos, kas ir viens no REFINE projekta mērķiem.

REFINE darbības laikā ir paredzēts īstenot līdz pat 42 pilotprojektiem. Tas ļaus nodrošināt plašu projektu klāstu, lai pārbaudītu un novērtētu REFINE izstrādātos rīkus un instrumentus.

Piekļuvi pilotprojektiem nodrošina energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji, kā arī finanšu iestādes, kas iesaistītas vairākās partnervalstīs.

REFINE projekts ir saņēmis vairākus pieteikumus no energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas pārbaudīt izstrādātos rīkus un pakalpojumus, tomēr katrā valstī vēl ir jāidentificē vairāki pilotprojekti.

Katrai partnervalstij un katram pilotprojektam tiks izvēlētas vispiemērotākās refinansēšanas instrumentu koncepcijas un instrumenti.

Sekojiet līdzi, lai iegūtu papildus informāciju par REFINE pilotprojektiem, kad tie tiek ieviesti