Mājokļu un pašvaldību reformu atbalsta centra logotips

MĀJOKĻU UN PAŠVALDĪBU REFORMU ATBALSTA CENTRS (NVO HMRSC)

Nevalstiskā organizācija 

Starptautiskā nevalstiskā organizācija "Mājokļu un pašvaldību reformu atbalsta centrs" (NVO HMRSC) ir bezpeļņas nevalstiska organizācija Ukrainā.

Organizācijas uzdevums ir sniegt palīdzību privātpersonām un kopienām, juridiskām personām, centrālajām un vietējām iestādēm sociālo attiecību veidošanā mājokļu un pašvaldību ekonomikā, lai radītu komfortablus un drošus dzīves apstākļus.

HMRSC aktīvi piedalās reformu veicināšanā Ukrainā un sabiedrības informētības un līdzdalības nodrošināšanā. Viņu darbs ir vērsts uz plašu jautājumu loku, lai reformas padarītu ilgtspējīgas un uzlabotu resursu pārvaldību un Ukrainas pilsoņu vispārējo iztiku.

REINE projekta loma

NVO HMRSC uzdevums REFINE projektā ir izpētīt vietējos finanšu pakalpojumus ESKO (Energopakalpojumu uzņēmuma) refinansēšanai un izplatīt informāciju par paraugpraksi Eiropas līmenī.