CENTAR ZNANJA REFINE

Centar znanja REFINE služit će kao središte informacija i dokaza iz polustruk strukturiranih intervjua i analiza koje su proveli partneri projekta REFINE.

Centar znanja REFINE razradit će instrumente refinanciranja za programe energetske učinkovitosti dostupne u zemljama sudionicama, koji će pružiti dokaze za informiranje o nacionalnoj i međunarodnoj raspravi o programima refinanciranja energetske učinkovitosti.

Centar znanja REFINE stoga će pomoći u pružanju potpore poslovnim bankama, financijskim institucijama sa strateškim naglaskom na zeleno financiranje, esco-ima, tvorcima politika energetske učinkovitosti, sudionicima na tržištu i drugim dionicima te služiti kao resurs.

Centar znanja REFINE također će omogućiti pristup povezanim rezultatima prethodnih projekata Transparense i QualitEE kako bi se rezultati programa refinanciranja povezali s uvjetima na europskim tržištima EES-a.

Ostanite uz nas za više informacija o REFINE Centru znanja kako se razvija

REFINE Pilot aplikacije

Pilot aplikacije

Projekt REFINE tijekom svog životnog vijeka provodit će niz pilot-prijava. Utvrđivanje i provedba pilot-aplikacija razvijenih instrumenata i alata REFINE u stvarnim projektima usluga energetske učinkovitosti temeljni je cilj projekta REFINE. Pročitajte više >>>

REFINE publikacije

REFINE publikacija

Kliknite ovdje i prikažite najažurnije publikacije iz projekta REFINE. Pročitajte više >>>