PUBLIKACE A INFORMACE

Zde je centrum publikací, informací a dat z průzkumu a analýz provedených partnery projektu REFINE.

Zde najdete informace o existujících schématech refinancování energetické účinnosti dostupných v zúčastněných zemích

Dostupné informace pomůžou podpořit komerční banky, finanční instituce se strategickým zaměřením na zelené finance, ESCO, tvůrce politik v oblasti energetické účinnosti, zprostředkovatele trhu a další zúčastněné strany.

Zde získáte přístup k souvisejícím výsledkům předchozích projektů Transparense a QualitEE, aby se práce na systémech refinancování propojila s podmínkami na trzích s EES.

Zde budou postupně přidávány další informace.

Pilotní aplikace

Pilotní aplikace

Projekt REFINE bude během své životnosti provádět řadu pilotních aplikací. Identifikace a implementace pilotních aplikací vyvinutých nástrojů a nástrojů REFINE v reálných projektech energeticky účinných služeb je hlavním cílem projektu REFINE. Přečtěte si více >>>

Publikace

Upřesnit publikace

Klikněte zde je zobrazit nejaktuálnější publikace z projektu REFINE. Přečtěte si více >>>