Logo Institutu Jozefa Stefana s ohraničením

Institut Jožefa Stefana(JSI)

Lublaň, Slovinsko

Webové stránky: JSI

Jejich centrum je klíčovým aktérem pro rozvoj, sběr a předávání znalostí o účinném řízení zdrojů na křižovatce spotřebitelů energie, státu, poskytovatelů energie, poskytovatelů zařízení a služeb a dalších zúčastněných stran díky našemu holistickému přístupu, včetně energetických, environmentálních a obchodních aspektů spotřeby a transformace energie.

Zaměřují se na strategické energetické plánování a podporu tvůrců politik, která je primárně zaměřena na oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí skleníkových plynů a snižování látek znečišťujících ovzduší.

Role projektu REFINE

Role TY VS V projektu zahrnuje:

  • Rozhovory se experty na financování služeb EES ve Slovinsku.
  • Koncepční rozvoj a strukturování investic a služeb.
  • Realizace a hodnocení.
  • Integrace znalostí a budování kapacit.