Logo Horizon H2020

Horizont 2020

Program Horizont 2020 je vůbec největším programem EU v oblasti výzkumu a inovací s téměř 80 miliardami EUR dostupných finančních prostředků během 7 let programového období mezi lety 2014 až 2020.

 

Pro více informací navštivte https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en#proposal