koncepty a nástroje

Koncepty a nástroje REFINE byly vytvořeny na základě odborného výzkumu s cílem rozšířit systémy refinancování jako nástroj pro realizaci projektů v oblasti energetické účinnosti.

 

Obecné koncepce systémů refinancování pro služby v oblasti energetické účinnosti

Cílem této zprávy je přispět ke snížení transakčních nákladů na přípravu a provádění refinančních schémat vypracováním obecných koncepcí, které řeší specifické požadavky různých oblastí použití. 

              (PDF, 697 KB) ,

Standardizované smluvní podmínky pro refinancování služeb energetické účinnosti

Refinancování není ve většině zemí zapojených do projektu běžnou praxí. Projekt REFINE proto chce tímto dokumentem usnadnit standardizovaný soubor ustanovení, která by mohla zvýšit šanci na refinancování projektů. 

(PDF, 686 KB)

Systém hodnocení refinancovatelnosti projektů EES

Tento dokument představuje specifický systém hodnocení, který pomáhá posoudit refinancovatelnost projektů v oblasti služeb energetické účinnosti (EES). Tento dokument je zpracován ve vzorovém souboru PDF, který je přímo použitelný pro hodnocení projektů EES.

(PDF, 688 KB)

Šablona systému hodnocení v aplikaci Excel

Tato šablona popisuje specifický systém hodnocení, který pomáhá posoudit refinancovatelnost projektů služeb energetické účinnosti (EES). Je rozpracováním úvodního dokumentu s názvem "Ratingový systém pro refinancovatelnost projektů EES" a je přímo použitelný pro hodnocení projektů EES.

(PDF, 257 KB)

Analýza záručních nástrojů pro projekty EES

Tento dokument obsahuje zejména analýzu úlohy, kterou hrají různé záruční nástroje při usnadňování podnikání v oblasti služeb energetické účinnosti (EES) obecně a zejména při uplatňování systémů refinancování projektů EES. 

(PDF, 1 155 KB)

Obchodní modely zprostředkovatelských služeb

,Tato zpráva se zabývá identifikací facilitačních služeb, jejich popisem a různými typy služeb, které mohou přispět k realizaci refinančních operací.

(PDF, 1 159 KB)

Refinancování služeb EES: podceňovaná obchodní příležitost související s ekologickým financováním

Odborníci se obecně shodují na tom, že v současné době není využit velký potenciál nákladově efektivních investic do energetické účinnosti (EE). Tento potenciál se navíc neustále rozšiřuje díky technologickým inovacím.

(PDF, 756 KB)

Modely růstu trhu pro financování energetické účinnosti: dokument eceee

Článek vysvětluje, jak modely refinancování přispívají k růstu financování EE. Analyzuje celoevropský trh a případové studie, které ukazují současný význam refinančních modelů pro trhy s EE.

(PDF, 751 KB)